De Amnesty-groep Blaricum, Eemnes & Laren beëindigt haar activiteiten

 

Na rijp beraad heeft de Amnesty BEL groep in juli 2017 besloten haar activiteiten te beëindigen.

De reden hiervan is dat de energie die wij in onze activiteiten hebben gestoken de laatste paar jaar te weinig belangstelling heeft opgeleverd. Wij moeten constateren dat het erg moeilijk is de mensen voor deze activiteiten op de been te krijgen. Wij hopen dat de bewoners van Blaricum, Eemnes en Laren Amnesty International wel zullen blijven steunen via de jaarlijkse collecte, email, sms en andere media, want het blijft ongelofelijk belangrijk te strijden voor de rechten van de mens in de hele wereld!
Amnesty BEL dankt al die mensen en scholen die ons hun interesse en tijd hebben gegeven zeer hartelijk!

Deze site zal nog even in de lucht blijven "for sentimental reasons".


Amnesty BEL 

 

U kunt  nog steeds Amnesty International steunen met een gift tijdens de jaarlijkse collecte in 2018 tussen 11 en 17 maart..

 

Amnesty International Collecteweek 2017

In de week van 5 t/m 11 maart zijn weer veel vrijwilligers de straat op gegaan voor het werk van Amnesty International. 

Met heel veel dank aan de 45 collectanten en alle goede gevers, kunnen we melden dat er in de BEL-dorpen € 4705,41 (in Blaricum €1609,56, in Eemnes €1964,85 en in Laren €1131,-) is opgehaald. Een mooi bedrag om ons belangrijke werk mee voort te kunnen zetten.

Anitacollecte.JPG - 341.97 kb

 

Dit zei Anita Witzier erover:

 

“Deze collecteweek voor Amnesty International is ongelofelijk belangrijk en een heel goed moment om even stil te staan bij het geluk dat wij hebben dat wij in dit land in alle vrijheid kunnen wonen, werken, wel of niet geloven en liefhebben. Dat lijkt de normaalste zaak van de wereld maar dat is het helaas allerminst. In grote delen van de wereld worden mensenrechten ieder uur van iedere dag geschonden. Daarom vraag ik alle mensen in het Gooi een bijdrage voor deze collecte. Zorg voor wat kleingeld in huis want al die fantastische vrijwilligers komen langs in de week van 5 t/m 11 maart. Alvast bedankt!”

  

Bekijk het filmpje van  Anita Witzier op YouTube.

 

Schrijfavonden en schrijfmarathon in 2016

De jaarlijkse schrijfactiviteiten in verband met de Internationale Dag van de Rechten van de Mens vonden dit jaar in de "BEL-gemeenten" plaats op de volgende locaties:

Laren, woensdag 7 december 19.30 -21.30 uur, Gemeentehuis Laren, Eemnesserweg 19

Blaricum, donderdag 8 december 19.30 uur-21.30 , Vitusgebouw, Kerklaan 10

Eemnes, zaterdag 10 december 11.00-14.00 uur, Bibliotheek, Raadhuislaan 49-b

Om te zien voor welke mensen dit jaar is geschreven, moet u hier klikken.

Het resultaat van de schrijfavonden:

in Laren hebben 14 mensen geschreven; er zijn 44 brieven & 59 groetenkaarten geschreven.

Ook burgemeester Elbert Roest is geweest; hij hield een mooie toespraak en heeft zeker een uur meegeschreven.

 

 

In Blaricum waren 12 personen aanwezig en zij hebben 43 brieven & 66 kaarten geschreven.

In Eemnes zijn in- en uitlopend 18 mensen geweest en zij hebben 27 brieven & 38 kaarten geschreven. Burgemeester van Benthem is anderhalf uur gebleven en heeft enthousiast meegeschreven.

Totaal zijn er dus in de Bel-gemeenten 114 brieven & 163 kaarten geschreven; helaas was het aantal schrijvers dit jaar niet heel groot.

Op Laar en Berg is ook weer geschreven door meerdere klassen. Het resultaat was dat meer dan 300 brieven en deels zelfgemaakte kaarten zijn geschreven.

Enkele foto's en afbeeldingen van zelfgemaakte kaarten uit 2015 vindt u als u hier klikt.

 

Amnesty in Kopenhagen

 

 

Deze enthousiaste vrijwilligers proberen leden te werven in het centrum van Kopenhagen. Ze vonden het wel leuk om op een Nederlandse Amnesty site te staan.

 

Internationale vrouwendag: 7 maart 2016 in het Brinkhuis

In het kader van de Dag voor de Rechten van de Vrouw (8 maart) organiseerden wij op maandag 7 maart een avond in het Brinkhuis in Laren. Op deze avond is de film "Bahar" vertoond. De toegang was gratis en na de film is er nagepraat over de film en de relatie met Nederland.

De trailer van de film kunt u alsnog zien als  u hier hier klikt.

Van de avond zelf vindt u een verslag als u hier klikt .  

 

Amnesty voor de jeugdgedichten 

De feestelijke prijsuitreiking van de gedichtenwedstrijd “Dichter bij Vrijheid” van Amnesty BEL vond plaats op 18 november in een overvol Vitus gebouw. Burgemeester De Zwart heeft samen met de prijswinnaars de prachtige, winnende gedichten voorgelezen en zij heeft de prijsjes aan de kinderen uitgereikt, dat was hartverwarmend!

Deze gedichtenwedstrijd is dit jaar voor het eerst door Amnesty BEL georganiseerd voor de kinderen van groep 7 en 8 van een aantal basisscholen in de BEL gemeenten.

Mede door de huidige vluchtelingenproblematiek  kwam dit onderwerp heel dicht bij de kinderen en het leverde hele mooie gedichten op. Het is verbazingwekkend hoe kinderen van die leeftijd hun gevoelens kunnen verwoorden. Het was een heerlijke avond en wij zijn reuze trots op “onze” jeugd! Volgend jaar weer!

 

 

 

 Een verslag van de prijsuitreiking in 2014 en foto’s ervan vindt u als u hier klikt.

 

Gastlessen

De eerste "Amnesty" gastlessen in onze regio vonden plaats in 2014.

Meer algemene informatie en voorbeelden van gastlessen staat in Scholenwerk. 

 

Wat is Amnesty International?

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Zij voert actie voor beëindiging van ernstige schendingen van het recht op leven, van het recht niet te worden gemarteld, van het recht op vrijheid van meningsuiting en van het recht niet te worden gediscrimineerd.

Amnesty International opereert onafhankelijk van enige overheid, politieke of religieuze stroming en wordt door vrijwillige bijdragen gefinancierd. Amnesty International heeft raadgevende bevoegdheid bij onder meer de Verenigde Naties.

Centrale actiepunten van Amnesty International zijn:

  • afschaffen van de doodstraf;
  • uitbannen van marteling;
  • stoppen van moorden en andere levensbedreigende maatregelen door regeringen of politieke groeperingen;
  • vrijlaten van alle mensen die vastzitten alleen vanwege hun mening of overtuiging;
  • tegengaan van ernstige discriminatie op grond van politieke opvattingen, huidskleur, afkomst, geslacht of seksuele oriëntatie.

Tienduizenden vrijwilligers over de hele wereld dragen daar hun steentje aan bij, en met succes. Want geen enkele regering houdt ervan als haar wandaden in het middelpunt van de belangstelling staan.

Ook in Blaricum, Eemnes en Laren zijn bewoners actief voor Amnesty International, en jij kunt hen daarbij helpen! Lees hoe je je kunt aanmelden als groepslid.

  • Laatste wijziging 11 september 2017.