Lopende schrijfacties

Het aanschrijven van autoriteiten is - nog steeds - Amnesty's meest beproefde actiemiddel. Dat schrijven kent allerlei varianten: brieven per post, faxen, e-mails, sms-berichten, handtekeningen op (online) petitielijsten. Bekijk de lopende actiesop de website van Amnesty International.

Wil je elke maand de nieuwste schrijfacties per e-mail ontvangen? Meld je dan aan voor het RSVP-netwerk.

 

Vragen over de schrijfacties

Waar komt de informatie voor de schrijfacties vandaan? Het onderzoekswerk, dat de basis vormt van alle Amnesty-acties, wordt gecoördineerd door het hoofdkantoor van Amnesty International in Londen. Voor elk werelddeel is er een regionale onderzoeksafdeling. De onderzoekers hebben voortdurend contacten met bronnen over de hele wereld. Wanneer zich een schending van mensenrechten voordoet waar Amnesty tegen in actie komt, wordt de informatie over die schending eerst gecontroleerd. De onderzoekers krijgen hiervoor gegevens uit allerlei bronnen:

  • via getuigenissen van slachtoffers van mensenrechtenschendingen, (ex)gevangenen, hun familieleden en vrienden;
  • van advocaten, vluchtelingen, diplomaten en journalisten;
  • van mensenrechtenactivisten, religieuze instellingen, vakbonden, vrouwenorganisaties, inter- en niet-gouvernementele organisaties;
  • uit de berichtgeving in kranten en tijdschriften, op radio, internet, televisie en de clandestiene pers.
Hebben de schrijfacties effect?

Het is voor Amnesty International vaak niet gemakkelijk precies aan te geven of en in welke mate haar acties hebben bijgedragen aan een verbetering van de situatie van de betrokkene(n). Autoriteiten geven liever niet toe dat zij onder druk van de acties misstanden aanpakken. Wel is het zo dat na een Amnesty-actie geregeld verbeteringen te melden zijn. Zo kan gemiddeld in enkele tientallen procenten van de bliksemacties een positieve ontwikkeling gemeld worden: een gevangene is vroegtijdig vrijgelaten, een zieke ontvangt medische hulp, een doodvonnis wordt niet voltrokken of een vluchteling die vervolging te vrezen heeft, wordt niet uitgezet. Ook dragen de acties bij aan het vergroten van de internationale druk om schendingen tegen te gaan en aan het vergroten van het bewustzijn over het belang van de mensenrechten.

Resultaten van acties worden gemeld op de website van Amnesty International. Lees ook eens het overzicht van goed nieuws over acties die tussen 2006 en 2008 wereldwijd zijn georganiseerd.

Welke acties zijn er?

Amnesty organiseert verschillende soorten acties, via sms, e-mail en internet. Ook zijn er acties voor speciale groepen. In het overzicht met Actienetwerken lees je meer over de verschillende acties.

 

  • Laatste wijziging 11 september 2017.